Świece religijne w domu

W Kościele Katolickim używa się różnego rodzaju świece. Część z nich używana jest wyłącznie w kościele, część również w innych miejscach, ale mają charakter obrzędowy. Dwie z tych świec mają bardziej prywatne zastosowanie i przechowywane oraz używane są głównie w domu. Są to gromnica i świeca na chrzest.

Gromnica – zapomniana już tradycja

Gromnica to tradycyjna świeca, która święcona jest każdego roku w święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętej Matki Boskiej Gromnicznej. Świeca ta w tradycji używana była do ochrony przed każdego rodzaju złem, które mogło czyhać na człowieka i jego otoczenie. Gromnica zapalana bywała w czasie różnego rodzaju wydarzeń, które budziły niepokój albo stanowiły realne niebezpieczeństwo, jak burze z piorunami i gwałtowne wichury. Momentem, w którym według tradycji człowiek jest szczególnie narażony na działanie złych mocy jest choroba i śmierć, dlatego właśnie wtedy gromnica była również zapalana.

Świeca do chrztu – towarzysz na całe życie

Świece do chrztu powinny towarzyszyć katolikom przez całe ich życie – od chrztu, aż do śmierci. W czasie chrztu dziecka, świeca ta jest odpalana od paschału po raz pierwszy i jest ważnym elementem uroczystości. Później świeca zabierana jest do domu i według tradycji powinna być odpalana od rozpalonego pd nowa paschału w każdą Wielkanoc. Symbolizuje to odnowienie przynależności człowieka do Kościoła. Świeca ta jest ostatecznie gaszona kiedy człowiek umiera, co symbolizuje odejście duszy do innego życia.