Gromnica – co każdy katolik powinien o niej wiedzieć?

Świeca gromnica to duża woskowa świeca. Wierni niektórych wyznań chrześcijańskich używają jej podczas najważniejszych wydarzeń religijno-społecznych w życiu każdego chrześcijanina. Co każdy wierny powinien o niej wiedzieć?

Święcenie gromnic

Już od XIX wieku w Kościele Katolickim istnieje zwyczaj święcenia gromnic w Święto Ofiarowania Pańskiego (Polskie święto Matki Boskiej Gromnicznej). Święto to obchodzi się 2 lutego. Tego dnia wierni przynoszą świece do kościoła po to, by kapłan je pobłogosławił. Następnie zanosi się je do domu i zapala. Ma to na celu uchronienie domowników przed niebezpieczeństwami. Szczególne znaczenie święto to ma na wybrzeżu. Matki i żony zapalają wówczas gromnice, chcąc uchronić swoich mężów i synów przed katastrofami morskimi. Dawniej gromnicę zapalało się także w trakcie chrztu, komunii oraz czuwania nad zmarłym.

Do dziś w niektórych domach gromnica zapalana jest także podczas burzy. Ma to na celu uchronienie domu oraz całego obejścia przed uderzeniami piorunów.

Gromnica – znaczenie liturgiczne

Symbolika liturgiczna upatruje znaczenia gromnicy w Chrystusie wypowiadającym słowa: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).

Dla wiernych gromnica jest symbolem światła żywej wiary, które podaje nam Maryja. Towarzyszy ono chrześcijanom przez całe życie i chroni ich w różnych trudnych sytuacjach.