Biblia Jerozolimska – czy jest „najlepsza”?

Bibliści wciąż dyskutują o tym, które z tłumaczeń biblijnych najlepiej odnosi się do prawdziwych słów Jezusa, Boga, świętych i wielu innych postaci, odgrywających w historii zbawienia niezwykłą rolę. Jednym z takich tłumaczeń jest Biblia Jerozolimska, która – co ciekawe – powstała w oparciu o m.in. tłumaczenia francuskie.

Kto korzysta z Biblii?

Nie wszyscy wiedzą, że z Biblii Jerozolimskiej korzystają przede wszystkim wspólnoty neokatechumenalne. Zależność ta bierze się głównie stąd, że jest ona napisana bardzo prostym, a zarazem tożsamym dla dzisiejszych czasów językiem. Co więcej, treści w niej zawarte wykorzystuje się również w trakcie rekolekcji, w których przedmiotem badań jest przede wszystkim Pismo Święte.

Biblia Jerozolimska a inne przekłady

Ważną cechą tego tłumaczenia jest zupełnie nowe spojrzenie na kwestie, które – w innych przekładach – mogły wzbudzać wśród wiernych sporo wątpliwości. Biblia ta korzysta pod tym względem z tłumaczeń greckich, które według najnowszych badań, są bardzo często wykorzystywane do zupełnie nowej, bardziej realistycznej interpretacji Pisma Świętego. Nawiasem mówiąc, jest to idealne tłumaczenie dla tych osób, które chcą lepiej poznać religię katolicką.

Podsumowując, poszczególne wydania tej Biblii znacząco się od siebie różnią. Najwięcej wątpliwości budziła jej pierwsza interpretacja, ale z biegiem czasu została ona zastąpiona bardziej wiarygodnymi tłumaczeniami. https://www.meritohurt.pl/pismo-swiete/biblia-jerozolimska-paginowana,11183,1.html