Święci Natalia i Adrian

Małżeństwo to sakrament szczególnie przez Boga umiłowany. Małżonkowie powinni wspólnie dbać o to, aby ich związek trwał pomimo wyboistych momentów w życiu. Często problemy są jednak na tyle poważne, że sam człowiek może zwątpić w podołanie. W takiej sytuacji dobrze jest poprosić o pomoc i wstawiennictwo odpowiedniego patrona.

Święta Natalia i święty Adrian z Nikomedii

Św Natalia wraz ze świętym Adrianem są patronami dobrych stosunków małżeńskich. Swoim życiem zaświadczają o tym, jak powinien wyglądać wierny i kochający się związek. Święty Adrian i Natalia byli chrześcijanami, żyjącymi najprawdopodobniej na przełomie II i III w. n.e w Cesarstwie Rzymskim, w czasach prześladowań chrześcijan. Dokładny ich żywot nie jest znany, ale dobrze poznane są szczegóły ich męczeństwa.

Czym wsławili się święty Adrian i święta Natalia?

Święty Adrian nie był ochrzczony, ale był wierzącym chrześcijaninem. Cesarz Rzymski obawiający się buntu w armii, systematycznie ścigał chrześcijan. Święty Adrian był oficerem w wojsku. W wyniku donosu stanął przed cesarskim obliczem, a zapytany o wiarę, nie wyparł się Jezusa Chrystusa. Został za to skazany na tortury i śmierć. Święta Natalia do końca nie opuściła męża. Wbrew zakazom cesarskim odwiedzała swego męża w więzieniu i wraz z nim zginęła męczeńską śmiercią. Święta Natalia ginąć nie musiała, ale wiedziona miłością do męża i Boga, postanowiła poświęcić się dla wiary.