Co dokładnie symbolizują świece ołtarzowe?

Warto przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że dokładne przedstawienie symboliki będzie wymagało nie tylko wyjaśnienia czym jest symbol, ale również jakie ma znaczenie w liturgii. Należy wiedzieć, że symbol pochodzi z greckiego języka i oznacza zbliżenie, znak, porównanie służące do przypomnienia albo zrozumienia określonej rzeczy.

Co symbolizują zatem świece ołtarzowe?

Nie wszyscy mają oczywiście świadomość, że płomień, który nie tylko świeci, ale również trawi jest symbolem bóstwa Jezusowego. Można zatem z tego wywnioskować, że płonące świece ołtarzowe są zdecydowanie najbardziej właściwym wizerunkiem ofiarnego życia Jezusa. Ponadto koniecznie trzeba zaznaczyć, że praktycznie wszystko co miało miejsce na krzyżu, spełni się również na ołtarzu. Kościół wykorzystuje zatem, a także domaga się, by palone były świece woskowe.

Dlaczego kościół wymaga użycia wosku?

Warto zdawać sobie sprawę, że kościół w liturgii praktycznie zawsze z wymienionych wcześniej powodów wymagał, by wykorzystany został wosk. Koniecznie trzeba również podkreślić, że usunięcie świec woskowych będzie wymagałoby również usunięcia symboliki świec. Rekomendowane jest nie tylko dla piękności, ale również godności liturgii wykorzystywanie tylko i wyłącznie prawdziwych świec woskowych. Nie jest również zalecane kierowanie się ceną czy praktycznymi względami zupełnie innych rozwiązań. Dla Pana Boga warto się postarać.