Krzyż franciszkański – dawne, a jednak współczesne wartości

Ludzie lubią otaczać się gronem obserwujących. Współczesność lubi poklask, a jednostki często dążą do bycia w centrum uwagi. Krzyż franciszkański w symboliczny sposób przedstawia scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i zgromadzonych wokół niego świadków tego nieszczęścia, przypominając o tym, że pokora jest cnotą, która mimo, iż dziś niedoceniana, bywa w życiu najważniejsza.

Krzyż franciszkański – wypełniona misja zakonnika

Krzyż franciszkański jest symbolem nawoływania Chrystusa do odbudowy Kościoła, którym miał się zająć Święty Franciszek z Asyżu. Z ponadczasową ikonicznością malunków związany jest dziś jednak każdy chrześcijanin, który nabywając replikę krzyża na własne potrzeby wie, że będzie mu ona towarzyszyła w upamiętnianiu religijnych wydarzeń i otaczała świętą opieką domowników.

Krzyż franciszkański – symbolika, która dotyczy każdego

Liczna grupa świadków, która została zapamiętana na rysunkach krzyża symbolizuje emocje, intencje i przekaz, o których powinien pamiętać każdy wierzący człowiek. Centralne miejsce zajmuje jednak Jezus Chrystus, którego postać, choć ukrzyżowana i zraniona, jest spokojna i silna. Przypomina o tym, że cierpienie jest tylko ziemskim stanem, jednak dusza zawsze tryumfuje. Dlatego też misja krzyża franciszkańskiego została spełniona i każdy, kto decyduje się na jego zakup, powinien zapoznać się z głęboką symboliką poszczególnych elementów, aby odnaleźć w nich własne przekonania.